Sterylizacja i kastracja

Sterylizacja kotki metodą małego cięcia

Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu obydwu jajników i macicy. Jest to jedyna wskazana metoda pozbawienia zdolności rozrodczych.
Usunięcie jedynie jajników albo podwiązanie jajowodów wyklucza wprawdzie zajście w ciążę, ale niesie niepożądane konsekwencje. Nie eliminuje ryzyka wystąpienia nowotworów i stanów zapalnych macicy (ropomacicza), a w przypadku podwiązania jajowodów u kotki nadal występuje ruja, która może być nawet szczególnie intensywna lub gwałtowna. Tworzyć się mogą także torbiele jajnika.

Znieczulenie: przy sterylizacji stosujemy znieczulenie ogólne.

Cięcie: sterylizujemy metodą małego cięcia – jego długość wynosi około 2 cm. Inwazyjność takiego zabiegu jest o wiele mniejsza niż przy sterylizacji metodą tradycyjną, przy której rozcina się powłoki brzuszne od kości łonowej aż po pępek. Ogranicza to konieczność stosowania środków przeciwbólowych i antybiotyków wyłącznie do pierwszej doby po zabiegu. Okres rekonwalescencji jest krótki, ryzyko powikłań dużo mniejsze. Kotka nie interesuje się raną, a gojenie jest błyskawiczne. Czas trwania zabiegu: do 30 min.

Po dwóch dobach kotka jest w pełni sprawna i nie wymaga szczególnej troski.

Sterylizacja suczki metodą małego cięcia

Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu obydwu jajników i macicy. Jest to jedyna wskazana metoda pozbawienia zdolności rozrodczych.
Usunięcie jedynie jajników albo podwiązanie jajowodów wyklucza wprawdzie zajście w ciążę, ale niesie niepożądane konsekwencje. Nie eliminuje ryzyka wystąpienia nowotworów i stanów zapalnych macicy (ropomacicza), a w przypadku podwiązania jajowodów u suczki nadal występuje cieczka. Tworzyć się mogą także torbiele jajnika.

Badanie: zabieg i podanie narkozy poprzedza badanie zwierzęcia. U zwierząt starszych lub w ciężkim stanie ogólnym wykonuje się badania krwi. Pozwala to na uniknięcie problemów podczas operacji i powikłań w okresie pooperacyjnym.

Znieczulenie: przy sterylizacji stosujemy znieczulenie ogólne.

Cięcie: sterylizujemy metodą małego cięcia – jego długość wynosi od 2,5 do 4 centymetrów (w zależności od wielkości suczki). Inwazyjność takiego zabiegu jest o wiele mniejsza niż przy sterylizacji metodą tradycyjną, przy której rozcina się powłoki brzuszne od kości łonowej aż po pępek. Ogranicza to konieczność stosowania środków przeciwbólowych i antybiotyków wyłącznie do pierwszych dwóch – trzech dób po zabiegu. Okres rekonwalescencji jest krótki, ryzyko powikłań dużo mniejsze. Suczka nie interesuje się raną, a gojenie jest szybkie.

Czas trwania zabiegu: ok 40 min.

Zobacz zdjęcia ropomacicze u suki

Kastracja kocura

Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu obu jąder.

Badanie: zabieg i podanie narkozy poprzedza ogólne badanie zwierzęcia.

Znieczulenie: przy kastracji kocura stosujemy znieczulenie ogólne.
Cięcie: pojedyncze, około 1-centymetrowe cięcie w obrębie moszny.

Szycie: u większości kocurów szycie nie jest konieczne, ponieważ moszna natychmiast samoistnie się zasklepia.

Czas trwania zabiegu: zabieg jest bardzo mało inwazyjny i krótkotrwały (do 10 minut).

Z racji niewielkich rozmiarów rany – około 1 centymetra – kocur nie interesuje się nią i nie musi nosić po zabiegu kaftanika ani kołnierza. Po upływie doby jest w pełni sprawny. Wystarczy jednorazowe podanie antybiotyku o przedłużonym działaniu bezpośrednio po zabiegu.

Zobacz zdjecia kastracja kocurka

Kastracja psa

Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu obu jąder.

Badanie: zabieg i podanie narkozy poprzedza badanie zwierzęcia. U zwierząt starszych lub w ciężkim stanie ogólnym wykonuje się badania krwi. Pozwala to na uniknięcie problemów podczas operacji i powikłań w okresie pooperacyjnym.

Znieczulenie: przy kastracji psa stosujemy znieczulenie ogólne.

Cięcie: pojedyncze cięcie o długości 2 – 3,5 centymetra (w zależności od wielkości jąder) przed moszną. Cięcie w tym miejscu eliminuje możliwość zanieczyszczenia rany odchodami, które mogłoby spowodować zakażenie.

Czas trwania zabiegu: około 25 minut.

Ze względu na uwarunkowania anatomiczne oraz temperament psa samca pacjent zawsze przejawia skłonność do interesowania się raną i wylizywania czy nawet gryzienia jej. Robiąc to intensywnie, może ją rozszczelnić. Z tego względu zawsze – nawet przy szwach śródskórnych – zalecamy stosowanie kołnierza ochronnego przez 7 do 10 dni po operacji.
Przez 4 dni po zabiegu podaje się środki przeciwbólowe (w zastrzykach lub w tabletkach), a przez 7 dni osłonowo antybiotyk.

Sterylizacja fretki metodą małego cięcia

Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu obydwu jajników i macicy. Jest to jedyna wskazana metoda pozbawienia zdolności rozrodczych.
Usunięcie jedynie jajników albo podwiązanie jajowodów wyklucza wprawdzie zajście w ciążę, ale niesie niepożądane konsekwencje. Nie eliminuje ryzyka wystąpienia nowotworów i stanów zapalnych macicy (ropomacicza), a w przypadku podwiązania jajowodów u fretki nadal występuje ruja, która może być nawet szczególnie intensywna lub gwałtowna. Tworzyć się mogą także torbiele jajnika.

Znieczulenie: przy sterylizacji stosujemy znieczulenie ogólne.

Cięcie: sterylizujemy metodą małego cięcia – jego długość wynosi około 2 cm. Inwazyjność takiego zabiegu jest o wiele mniejsza niż przy sterylizacji metodą tradycyjną, przy której rozcina się powłoki brzuszne od kości łonowej aż po pępek. Ogranicza to konieczność stosowania środków przeciwbólowych i antybiotyków wyłącznie do pierwszej doby po zabiegu. Okres rekonwalescencji jest krótki, ryzyko powikłań dużo mniejsze. Fretki nie interesuje się raną, a gojenie jest błyskawiczne. Czas trwania zabiegu: do 30 min.

Po 2 – 3 dobach fretka jest w pełni sprawna i nie wymaga szczególnej troski.
Zobacz: zdjęcia ropomacicze u fretki

Kastracja fretki

Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu obu jąder.

Badanie: zabieg i podanie narkozy poprzedza ogólne badanie zwierzęcia.

Znieczulenie: przy kastracji fretki stosujemy znieczulenie ogólne.
Cięcie: pojedyncze, około 1-centymetrowe cięcie w obrębie moszny.

Szycie: u większości fretek szycie nie jest konieczne, ponieważ moszna natychmiast samoistnie się zasklepia.

Czas trwania zabiegu: zabieg jest bardzo mało inwazyjny i krótkotrwały (do 10 minut).

Kastracja świnki morskiej, koszatniczki

Zabieg polega na chirurgicznym usunięciu obu jąder i najądrzy.

Badanie: zabieg i podanie narkozy poprzedza ogólne badanie zwierzęcia.

Znieczulenie: przy kastracji stosujemy znieczulenie ogólne. Ze względu na niewielkie rozmiary zwierzęcia jest to narkoza iniekcyjna (domięśniowe podanie środków anestetycznych). Ten rodzaj znieczulenia wiąże się z przedłużonym okresem wybudzania. Bezpośrednio po operacji pacjent śpi, po czym następuje okres stopniowego odzyskiwania świadomości – trwa on kilka godzin. W tym czasie pacjent jest jeszcze oszołomiony.

Cięcie: podwójne, obustronne, niespełna 1-centymetrowe cięcie w obrębie moszny.

Szycie: po obu stronach zakłada się 2 do 3 szwów (zależnie od wielkości świnki). Stosujemy nici rozpuszczalne, co eliminuje konieczność zdjęcia szwów.

Czas trwania zabiegu: zabieg jest bardzo mało inwazyjny i krótkotrwały (około 10 minut).

Po upływie doby świnka czuje się dobrze. Mimo to stosuje się antybiotyk i zaleca się wizyty kontrolne po zabiegu. Wynika to z uwarunkowań anatomicznych pacjenta oraz rodzaju podłoża, na którym żyje – istnieje u niego zwiększona podatność na infekcje rany. Zalecamy także codzienne przemywanie okolicy rany łagodnymi roztworami odkażającymi.

W miesiącu kwietniu lecznica nasza bierze udział w ogólnopolskiej akcji sterylizacji zwierząt domowych z 30% upustem cenowym zabiegu.